黄网站色视频免费_天天看高清影视在线观看

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020

  • Đối với Đương đơn xin Thị thực Không định cư: Bộ phận Thị thực Không Định cư thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ Thứ Năm ngày 23 tháng 1 đến hết Thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020. Đối với đương đơn có lịch hẹn phỏng vấn vào các ngày 17 và 21 tháng 1, nếu thị thực được chấp thuận, đương đơn sẽ nhận hộ chiếu tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán trước Tết hoặc nhận qua đường bưu điện sau Tết.  Bộ phận Thị thực Không Định cư vẫn tiếp tục phỏng vấn đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020. Các bưu cục được chỉ định vẫn tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện đến hết ngày 22 tháng 1. Tuy nhiên, nếu đương đơn nộp hồ sơ xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện từ ngày 13 tháng 1 năm 2020 trở đi, hộ chiếu có thể sẽ được chuyển phát đến địa chỉ của đương đơn sau Tết.
  • Đối với Đương đơn xin Thị thực Định cư: Bộ phận Thị thực Định cư (IV) thuộc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đóng cửa từ Thứ Năm ngày 23 tháng 1 đến hết Thứ Tư ngày 29 tháng 1 năm 2020. Các đương đơn xin thị thực định cư được yêu cầu bổ túc hồ sơ không nên quay trở lại Lãnh sự quán trong thời gian nghỉ Tết. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ tiếp tục tiến hành phỏng vấn xin thị thực đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020. Tuy nhiên, xin lưu ý việc chuyển phát thị thực đến quý vị có thể bị trì hoãn do văn phòng chúng tôi đóng cửa nghỉ Tết. Nếu có kế hoạch khẩn cần đi gấp, vui lòng thông báo cho chúng tôi vào thời điểm quý vị đến phỏng vấn.

Bộ phận Thị thực Không Định cư và Bộ phận Thị thực Định cư đều sẽ mở cửa hoạt động bình thường trở lại vào Thứ Năm ngày 30 tháng 1 năm 2020. 

****************************************************************************

Vào ngày 26 tháng 6, 2018, Toà án tối cao Hoa Kỳ đã ra quyết định cho phép việc tiếp tục thực thi Tuyên bố Tổng thống số 9645. Công dân các nước Iran, Libya, Bắc Triều Tiên, Somalia, Syria, Yemen và Venezuela sẽ bị áp dụng những điều khoản cấm và hạn chế. Để biết thông tin, vui lòng truy cập tại .

黄网站色视频免费_天天看高清影视在线观看****************************************************************************

Lưu ý đối với đương đơn xin thị thực không định cư:

 Vui lòng điền mẫu đơn xin thị thực DS-160 và nộp trực tuyến trước khi đặt hẹn phỏng vấn. Sau đó, quý vị cần cập nhật mã vạch đơn DS-160 hiện tại của mình bằng cách vào mục “Cập nhật Hồ sơ” tại fa-ra.com/vn. Khi đặt lịch hẹn, vui lòng CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại. Nếu quý vị đã đặt hẹn phỏng vấn với mã xác nhận DS-160 cũ (đã được sử dụng phỏng vấn trước đây) hoặc mã xác nhận DS-160 không hợp lệ/không chính xác, quý vị phải cập nhật trên hồ sơ cá nhân tại fa-ra.com/vn ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày phỏng vấn với mã xác nhận DS-160 mới, hợp lệ và đã được nộp trực tuyến. Vui lòng in lại tờ xác nhận cuộc hẹn. Nếu quý vị không cập nhật mã xác nhận DS-160 mới và hợp lệ ít nhất ba (3) ngày làm việc黄网站色视频免费_天天看高清影视在线观看 trước ngày phỏng vấn, quý vị sẽ không được phép vào phỏng vấn và phải đặt lại cuộc hẹn mới sử dụng mã xác nhận DS-160 hợp lệ. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.

 

Mount Rushmore - South Dakota

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.